Hunddagisutbildningen

Schema

Del 1.   Djurskyddslagstiftningen (D.S.)
            Regelverket kring djurskydd
           
Lagstiftning
            Vem gör vad?
            Djurskyddslagen
            Djurskyddsförordningen
           ”Transportföreskrifterna”
           ”Tränings och tävlingsföreskrifterna"
           ”Avlivningsföreskrifterna”
           ”Hund och katt föreskrifterna”
           ”§ 16 föreskrifterna”
            Lagen om tillsyn över hund och katt
            Förordningen om tillsyn över hundar
            Jaktförordningen (bara paragrafer som gäller hund)
            ”Märkningsföreskrifterna”


Del 2.   Etologi (L.A./M.J.)
            Introduktion i etologi
            
Motivation och beteende
           
Social organisation hos djur
           
Djurens kommunikation
           
Beteendets evolution
            K
ognition hos olika arter
           
Tillämpad etologi

Del 3.   Hundens etologi (D.S.)
           
Hundens beteenden
            Hunddjuren
           
Hundens ursprung
           
Urhunden
           
Mentaliteten och domesticering
           
Mutualism, kommensalism eller parisitism
           
Det omedvetna luktsinnet (och trigiminus)
            
Balansen mellan hundens fyra syncentrum
           
Hur hormoncykeln påverkar tikens beteende
            
Aggression eller flykt?
           
Flock familj eller grupp?
           
Hundens olika åldrar
           
Jaktsignaler kontra sociala signaler

Del 4.   Problemhundsägaren (M.W.)
           
Hundägarens koppling till sin hund
           
Varför har människor hund
            
Relation mellan människa och hund
           
Ägarens påverkan på hunden
           
Likheter mellan människan och hundens grundläggande behov
           
Psykisk hälsa
           
Att hantera hundägare

Del 5.   Raskunskap (D.S.)
           
Raskunskap ur olika vinklar
            
Definition av begreppet ras
           
Rasbildning
           
Miljöns påverkan på hundens rasbildning
           
Domesticeringsgraden hos olika hundraser
           
Storleken har betydelse
           
Olika typer av rasindelningar
            
Hundens sju olika grundtypen
           
Rasens arbetsbakgrund
           
Rasens jaktprofil
           
Rasens vaktprofil
           
Rasens impulskontroll
           
Rasen numerära och geografiska spridning
            
Nya hundraser (och ”raser” som inte är hundraser….)

Del 6.   Hundens beteendebehov (D.S.)
           
Berikning
           
Tidsaspektens påverkan på vissa beteenden
           
Dålig välfärd hos hund
           
Berikningsplan
           
Vilka är hundens högmotiverade beteenden?
           
Beteendegruppering för hund
           
Beteeendeberikning
           
Berikningens 10 budord
           
Effekter av berikning för hund
           
Överlevnadsbeteenden: furagering, jaktbeteenden och putsande m. fl.
            F
ortplantningsbeteenden: revirbeteenden, sociala beteenden och yngelvård m. fl.

Del 7.   Smittspridning (C-G.S./R.A)
           
Olika typer av smitta
            
Smittvägar
           
Symtombild vid olika sjukdomstillstånd
           
Rengöring och desinfektion
           
Att förebygga smitta
           
Katastrofplan

Del 8.   Stress hos hund (D.S.)
           
Funktionen stress
           
Stressorer - stress - stressbeteende
           
Copingstrategier
           
Tecken på stress
           
Upplevelsens nyckelroll (begriplighet och hanterbarhet)
            
Balansen mellan katabolt och anabolt
           
”Farträdsla”
            
Att hantera stress

Del 9.   Enklare hundsjukvård (M.S)
           
Teori och praktik
            
Kroppsvård: päls, öron, mun, tassar m.m.
           
Bra verktyg vid kroppsvård.
           
Hemsjukvård: sårvård, bandagering, diarre m.m.
           
Olika akuta sjukdomstillstånd: överhettning, förgifning, epilepsianfall m.m.
           
Att förebygga skador
           
Hundslagsmål
           
Akutsjukvård (ABC)
           
Första förband
           
Andra typer av akuta sjukdomstillstånd
           
Transport av skadad hund
           
Olika typer av skador
            
Vikten av att träna sig i första hjälpen
           
Utrustning för akutsjukvård
           
Kontakten med veterinär
           
Administration av läkemedel

Del 10. Problemhundar (D.S.)
            
Orsakerna och lösningarna
            
Utredning: vem? gör vad? och varför?
            
Personlighetens betydelse
           
Rädsla, dålig mentalitet eller självbevarelsedrift?
           
Problemkoordinat
           
Inlärningsanalys
           
Orsakerna
            
Smärta, sjukdom och nedsatta sinnesfunktioner
            
Posttraumatisk stress
           
Överstimulering
           
Problemhundsträning
           
Utvärdering

 

LÄRARE:
David Selin (D.S.)
Carl-Gustav Siwertsson (C-G.S.)
Raad Askar (R.A.)
Linda Atmer (L.A.)
Mia Jansson (M.J)

Maria Selin (M.S.)
Mari Wendt (M.W.)

 


 

Navigering

HUNDdagisföreståndarutbildningen
HUNDdagis-föreståndarutbilning

HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta
0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.sehttp://www.hundutbildningsgruppen.se/
HUNDutbildningsgruppen

http://www.kennelchanco.se/
Kennel Chanco

Externa länkar

http://www.skk.se/

http://www.jordbruksverket.se/

hunddagisförsäkringen

Besökare just nu: 1
Sidvisningar: 386313
Unika besök: 279099